Հեղինակ` ՀԱՅԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Հրատարակիչ՝ ՀՀ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատասիրությամբ՝ ՄՈՒՇԵՂ ԼԱԼԱՅԱՆԻ

        "Մեռնել, բայց չտեսնել Հայրենիքը պարտված: Հաղթանակից կյանքի բարոյական կանոն հորինել, պարտությունը ստեղծագործաբար ողբերգել եւ դրանից մեծագործումի նոր ուժ եւ խանդ երկնել: Այդպես չէ՞ր երբեմն հայը: Ասում ենք՝ այդպես էր, ուզում ենք էլի՛ այդպես լինի եւ քարոզում ենք ՏԱՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ":


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ա) ՏԱՐՈՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բ) ՏԱՐՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Web Designer

Copyright . 2004  ArCGroup.Ltd